Blumenbecker Engineering Polska Sp. z o.o.

We deliver solutions.

  •  

Opis produktu

 

Aplikacje „Pick and Place”, czyli podnieś i odłóż są obecnie wykorzystywane w wielu gałę­ziach przemysłu od spożywczego do elektronicznego. Przy coraz szybszej produkcji oraz więk­szej różnorodności asortymentu znaczenie systemów transportu rośnie. Zrobotyzowane stacje wypierają mniej elastyczne i wolniejsze systemy transportu wibracyjnego, pneumatycznego oraz innego typu specjalizowanego. Dobrze dobrane rozwiązanie nie tylko przyspiesza produk­cję, ale zapewnia spore oszczędności i rozszerza zakres możliwości produkcyjnych. Zmiany na zrobotyzowanych stanowiskach w większości ograniczają się do zmiany oprogramowania, ograniczając czas i kosztowne modyfikacje mechaniczne.

Dążąc do elastyczności i niezawodności wykorzystany został system wizyjny sprzężony z przenośnikiem taśmowym i robotem. Takie rozwiązanie umożliwiło rozpoznawanie i loka­lizowanie elementów, które w następnej ko­lejności przekładane są w sposób ciągły, bez zatrzymywania przenośnika. To bardzo szyb­kie i praktyczne rozwiązanie.

 

 

Modułowa bu­dowa umożliwia montaż nawet kilku robotów na jednym przenośniku. W takiej konfiguracji każdy robot może pobierać inny typ elemen­tów, bądź każdy następny robot pobiera ele­menty pozostawione przez poprzedni.

 

Istnieje również możliwość zatrzymania przenośnika jeśli produkt wyjeżdża poza obszar działania robota. W aplikacji można rozbudować sys­tem wizyjny o zaawansowane funkcje spraw­dzające cechy fizyczne jak wymiar, kształt, obecność elementów składowych, bądź też odczytywanie danych o produkcie umieszczo­nych w kodach kreskowych i nadrukach.

 

 

Korzyści z zastosowania aplikacji:

- przyspieszenie produkcji poprzez usprawnienie pakowania i segregacji

- podniesienie niezawodności linii – roboty mogą pracować 24 godziny, 7 dni w tygodniu

- poprawa elastyczności produkcji – szybką zmianę asortymentu umożliwia przeprogramowanie robota

- ograniczenie przestrzeni potrzebnej dla transportu – wykorzystanie jednego przenośnika do kilku produktów

- poprawa jakości – eliminacja błędów przy ręcznej pracy, wykrywanie wadliwych produktów przez system wizyjny

- poprawa higieny produkcji np. w przypadku produktów spożywczych

 

Aplikacja Pick&Place z wykorzystaniem robotów SCARA – obszary zastosowań

| Sortowanie produktów

| Pakowanie do pudełek, kartonów zbiorczych, transporterów

| Kontrola jakości asortymentu

| Proste czynności montażowe, kompletacja towarów

Pan Grzegorz Kraśniewski
Dyrektor ds. Sprzedaży
T: +48 32 278 70 80

Blumenbecker Group