Blumenbecker Engineering Polska Sp. z o.o.

We deliver solutions.

  •  

Opis produktu

Zrobotyzowane stanowiska wypierają mniej elastyczne i wolniejsze systemy trans­portu wibracyjnego, pneumatycznego oraz specjalizowane systemy innego typu. Dobrze dobrane elementy takiego stanowiska nie tylko przyspieszają produkcję, ale zapewniają spore oszczędności i rozszerzają zakres moż­liwości produkcyjnych.

Opracowana przez inżynierów Blumenbecker Engineering Polska aplikacja ma za zadanie sorto­wanie kilku typów produktów losowo ułożo­nych na taśmie przenośnika do odpowiednich przegród na stanowisku odkładczym. Pierw­szym etapem jest rozpoznanie przez system wizyjny uprzednio zdefiniowanych rodzajów produktu. Wybrane cechy charakterystyczne zostały zapamiętane w systemie jako zdjęcia wzorcowe poszczególnych produktów, które później są porównywane na bieżąco z aktu­alnym obrazem z kamery. Rozpoznany rodzaj produktu oraz jego położenie na przenośniku są przesyłane do robota, który na tej podsta­wie pobiera z przenośnika produkt i odkłada go zgodnie z uprzednio zaprogramowanym wzorem (obrót, przesunięcie kolejnych ele­mentów itp.) do poszczególnych przegród na stanowisku odkładczym.

Atutem rozwiązania jest możliwość takiego skonfigurowania całej aplikacji, aby w 100 % zaspo­kajała potrzeby użytkownika. Cały system można zaprogramować w taki sposób, aby zmiany rodzaju produkcji, typu produktu oraz sposób sortowania/odkładania były całkowicie parame­tryzowane za pomocą komputera, co nie wymaga interwencji integratora w przypadku koniecz­ności wprowadzenia zmian.

Lista oferowanych korzyści przy zastosowaniu stanowiska zrobotyzowanego:
> Oszczędność miejsca na hali produkcyjnej,
> Optymalizację działania linii produkcyjnej (przyspieszenie),
> Poprawę jakości i podniesienie standardu produkowanych artykułów,
> Poprawę elastyczności produkcji - szybkie dostosowanie do produkowanego asortymentu
> Utrzymanie higieny i redukcja skażeń,
> Redukcję kosztów pracy, narzędzi oraz serwisu.

 

Rozwiązanie jest modułowe i w przypadku zmiany ilości produkowanego asortymentu i tym samym szybkości pracy linii istnieje możliwość współpracy kilku lub kilkunastu robotów w taki sposób aby:

  • Każdy robot wybierał określony produkt i odkładał go na dedykowane miejsce
  • Pierwszy robot pobierał największą ilość produktu a reszta pozostałe
  • Pobieranie było równomierne rozłożenie na wszystkie roboty
  • Pierwszy robot pakietował produkty, kolejne pobierały całe pakiety

 

 

 

Cechy samego robota jak i systemu sprawiają, że idealnie nadaje się do zastosowania przy taśmach produkcyjnych do szybkiego sortowania, pakowania do kartonów, odkładania produktów z przenośnika. ABB FlexPicker może nie tylko pochwalić się niesamowitą szybkością pracy i precyzją ruchów. Może on również z powodzeniem pracować w pomieszczeniach i środowisku wymagającym utrzymania wysokich norm czystości. Jednymi z odbiorców takich rozwiązań jest przemysł spożywczy, gdzie roboty mogą być wykorzystane np. do pakowania do kartonów czekoladek, batonów, ciastek itp., jak i branża farmaceutyczna, gdzie zachowanie wysokich reżimów higieny jest już standardem.

Atrakcyjność tego rozwiązania podkreślają dodatkowo warunki serwisu tych maszyn - nieskomplikowane czynności serwisowe i krótki czas wykonywania przeglądów. Jest to doceniana cecha pozwalająca uniknąć dłuższych przestojów w produkcji.

 

Możliwości różnych konfiguracji i współpracy z innymi maszynami

Pakowanie czekoladek w blistery

Pakowanie w folie (Flow Wrapper)

Pakowanie w formatki termiczne

Pan Grzegorz Kraśniewski
Dyrektor ds. Sprzedaży
T: +48 32 278 70 80

Blumenbecker Group