Blumenbecker Engineering Polska Sp. z o.o.

We deliver solutions.

  •  

Systemy wizyjne

Ciągły rozwój zastosowań systemów automatyki oraz coraz wyższe wymagania jako­ściowe wymogły na producentach stosowanie niezawodnych systemów do „rozpoznawania” produkowanych komponentów.

Blumenbecker Engineering Polska projektuje i uruchamia systemy wizyjne wyposażone w wysoce funkcjonalne kamery, zestawy oświetlaczy, oprogramowanie komputerowe służące do przetwarzania obrazu oraz karty do komunikacji ze sterownikami czy robotami. Proste wersje systemów wi­zyjnych mogą realizować kontrolę obecności i pozycję detali, poprawność ich montażu oraz rozpoznawać i zliczać obiekty. Kontrolowany może być ich rozmiar, kształt lub kolor. Weryfi­kacja obejmować może także odczytywanie oznaczeń, nadruków, etykiet czy też odczyt kodów kreskowych.

Do bardziej złożonych zadań związanych z inspekcją wizyjną stosowane są bardzo wydajne rozwiązania mogące pracować w warunkach przemysłowych i wykorzystujące kamery inteligentne z odpowiednimi kontrolerami i urządzeniami do analizy obrazu.

Pan Grzegorz Kraśniewski
Dyrektor ds. Sprzedaży
T: +48 32 278 70 80

Blumenbecker Group